top of page

ANBI

Naam

Stichting Carpet of Life

 

RSIN

861326398

 

Contactgegevens
Hemonystraat 45HS Unit 4

1075BN Amsterdam
+31 (0)6 23224144 (M. Van Dieren)

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het door middel van co-creatie en co-design: 

- stimuleren van de lokale economie in de oase van M’Hamid El Ghizlane, Marokko en de dorpen in de omgeving daarvan; 

- (inter)nationaal doen uitdragen en in stand houden van culturele tradities van het hiervoor genoemde gebied en deze als basis gebruiken om uitwisselingen op te zetten; 

- vergroten van het vrouwelijk leiderschap, sociaal ondernemerschap, financiële onafhankelijkheid en ambities voor vrouwen in het hiervoor genoemde gebied (empowerment); 

- bevorderen van de samenwerking tussen Europa en Noord-Afrika enerzijds en Noord- en Zuid-Afrika anderzijds; 

- versterken van de sociale cohesie en het uitdagen van traditionele (on)gelijkheid in het hiervoor genoemde gebied. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

- de verkoop van tapijten en andere producten; 

- het geven van workshops en lezingen; 

- het organiseren van uitwisselingen tussen Europa en (Noord-)Afrika; 

- continue co-creatie met vrouwen in het hiervoor genoemde gebied. 

Beleidsplan

XX

Bestuur
Hester Ezra – Voorzitter
Marco Vonk – Secretaris & Penningmeester
Samira Dainan – Algemeen bestuurslid

 

Raad van advies

Ibrahim Sbai

Willa Stoutenbeek

 

KvK Nummer

78271568

 

Beloningsbeleid
De organisatie werkt op basis van vrijwilligers, alleen de Algemeen Directeur ontvangt het wettelijk brutominimumloon van € 1.485,60 per maand (per 1-1-2014).

IMG_7438.jpg
bottom of page